Opgelet: Nieuwe bezuinigingen in Uw energie-kosten. Laat U informeren!!
  

26    Nieuwe CV installatie St.Nicolaaskerk in werking.
  Vanaf 11 Maart 2012 is de 168 kW gasgestookte CV ketel in de St.Nikolaaskerk te

Lierderholthuis, door ons bedrijf vervangen door een Nefit HR cascade-regeling

met electronische regelbesturing.Mede door het bedrijf Robair te Heino, die de 

luchtregeling en luchtkast voor zijn rekening heeft genomen, is de instalatie tot

een goed einde gebracht.

De installatie is sinds 11 Maart in werking en start automatisch op bij de zondags-

kerkdienst.

Omdat geen continu-functie v.d. CV installatie aan de orde is kan op elk gewenst

moment de installatie opgestart worden.

Tevens worden de kleinere gebruiksruimten,zoals Sakristie, opslagruimte,en de

sanitaire ruimte door een weersafhankelijke regeling en bijbehorende kleine Nefit 

HR ketel voorzien van de benodigde warmte, die per ruimte op elk moment

instelbaar is.

De totale HR cv installatie moet een besparing van circa 30% gaan opleveren.

We danken het Kerkbestuur en alle kerkgangers en vrijwilligers voor de opdracht.

 

 

5e Biogas-project in Friesland
  Vanaf mei 2011 zijn we begonnen aan het 5e Biogas-project in Friesland.
De eerste 4 Biogas-projecten zijn door ons uitgevoerd in de provincies Zeewolde
en Friesland.


De 1e Biogas-installatie bevat een WKK-installatie voor groene stroom opwekking
in Friesland met een vermogen van circa 865 kVA (700 kW / 1400 Amp) opgewekt
door 2 stuks Biogas-aggregaten.

De 2e Biogas-installatie bevat een WKK-installatie voor groene stroom opwekking
in Zeewolde met een vermogen van circa 433 kVA (350 kW / 700 Amp) opgewekt
door 1 stuks Biogas-aggregaat.


De 3e Biogas-installatie bevat een WKK-installatie voor groene stroom opwekking
in Zeewolde met een vermogen van circa 1750 kVA (1400 kW / 2800 Amp) opgewekt
door 2 stuks Biogas-aggregaten.


De 4e Biogas-installatie betreft een Biogas "Proces-verbetering" in Friesland,
omdat het opwekken van groene stroom een proces is met continu ontwikkeling
t.b.v. het rendement van de opwekking.


De 5e Biogas-installatie betreft een 2e uitbreiding v.d. Biogas-installatie in Friesland.
De installatie voor opwekking van groene stroom is momenteel reeds vergroot tot
een vermogen van circa 1300 kVA (1050 kW / 2100 Amp).
Tevens wordt bij hetzelfde bedrijf Biogas omgezet in Ned. Aardgas (Biogasopwaardering).
Het bedrijf is héél voortvarend in investering en modernisering in Groene Energie.
Het rendement van omzetting van Biogas in Aardgas is beduidend hoger dan de
omzetting in groene stroom.
Zie: onze website "Installaties" afd. Biogas

Kiezebos 3 te Heino
  Vˇˇr de bouwvak 2011 zijn we begonnen met nieuwbouw-werkzaamheden op Kiezebos 3 te Heino. De vertraging door bezwaren van omwonenden heeft veel bewoners en aannemers parten gespeeld m.b.t. verkoop woning / werk / planning. Belangrijk gegeven is dat de toekomstige bewoners (uitgezonderd enkele woningen die grenzen aan bestaande bebouwing), zelf moeten voorzien in een natuurlijke afvoer (drainage) van het hemelwater.

Aan zinkwerkzaamheden wordt door ons bedrijf veel aandacht besteed.
  Aan zinkwerkzaamheden wordt door ons bedrijf veel aandacht besteed. In samenwerking met Monumentenwacht worden/zijn meerdere werkzaamheden uitgevoerd. Voor vernieuwing wordt duurzaam materiaal toegepast.Recentelijk is al het zinkwerk v.d. St. Nicolaaskerk te Lierderholthuis vervangen.


In augustus 2011 hebben wij opdracht gekregen van het Kerkbestuur v.d. Nicolaaskerk te Lierderholthuis, om de bestaande cv-installatie (160 kW) geheel te vervangen door een nieuwe HR installatie. De nieuwe installatie zal een flinke besparing opleveren m.b.t. het gasverbruik in de komende jaren. Tevens hebben wij in samenwerking met de leden v.d. Kerk en de Kerkbestuurders de installatie voorzien van een sanitaire afdeling voor alle kerkgangers/bezoekers en invaliden. Een hele vooruitgang.

 
 
Opgelet: Nieuwe bezuinigingen in Uw energie-kosten. Laat U informeren!!
Beste mensen, ons bedrijf werkt alweer 26 jaar samen met Nefit, de.....
 
Installatie-materialen
Ons bedrijf verkoopt Installatiemateriaal aan particulieren en.....
 
Nieuwe CV installatie St.Nicolaaskerk in werking.
Vanaf 11 Maart 2012 is de 168 kW gasgestookte CV ketel in de St.Nikolaaskerk.....