Overmars Installatietechniek  |  L.J. Costerstraat 19  |  8141 GN  |  Heino


Kiezebos 3 te Heino

Vr de bouwvak 2011 zijn we begonnen met nieuwbouw-werkzaamheden op Kiezebos 3 te Heino. De vertraging door bezwaren van omwonenden heeft veel bewoners en aannemers parten gespeeld m.b.t. verkoop woning / werk / planning. Belangrijk gegeven is dat de toekomstige bewoners (uitgezonderd enkele woningen die grenzen aan bestaande bebouwing), zelf moeten voorzien in een natuurlijke afvoer (drainage) van het hemelwater.

Tel: 0572 393636   |  Mobiel: 06-2505-2552  |  Fax: 0572-393075